نرم افزار را از سایت  دانلود کرده و بعد از خارج کردن از حالت فشرده نصب نمایید

دانلود نرم افزار

نرم افزار نمایشگاه خودرو به صورت خلاصه

اگر شما در نمایشگاه خودرو به صورت اقساطی نیر فروش دارید در صورت عدم استفاده از یک نرم افزار مناسب نمی توانید تعداد و مبلغ اقساط عقب افتاده را به طور روزانه محاسبه کنید ولی با استفاده ازنرم افزار نمایشگاه خودرو شما می توانید برای هر روز دیرکرد جریمه در نظر گرفته و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط مبلغ بدهکاری با ازسال پیامک به خریدار یادآوری شود  این نرم افزار همچنین صورتحساب صندوق و حسابهای بانکی شما را نیز به طور دقیق محاسبه می کند و قادر است سررسید چکهای صادره و چکهای دریافتنی را نیز به شما اطلاع داده و به طور اتوماتیک با یک پیامک به صاحبان چک تاریخ چک را یادآوری کند

 

 امکانات نرم افزار نمایشگاه خودرو

نرم افزار اقساط
نرم افزار اقساط

ثبت کلیه مشخصات مشتریان  از قبیل: نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، نام پدر ، تاریخ تولد

عملیات خرید خودرو

عملیت فروش خودرو

چاپ مبایعه نامه خرید

استعلام خریدار و فروشنده

ثبت کلیه دریافتها و پرداختها

جستجو بر اساس فیلدهای مختلف

امکان تعرف کارمزد ، بهره فروش  و جریمه دیرکرد اقساط

امکان مشاهده فروشهای تسویه شده

اعلام اتوماتیک اقساط مانده هر فروش  به همراه جرائم در اغاز برنامه

چاپ قرار داد اجاره به شرط تملیک نوع 1

 

چاپ قرار داد اجاره به شرط تملیک نوع 2

گزارش خودرو های فروخته شده به صورت سالیانه و ماهانه

گزارش خودرو های خریداری شده به صورت سالینه و ماهیانه

و…

تعریف حسابهای بانکی

تعریف حساب های بانکی

صدور چک

دریافت چک

گزارش عملکرد حسابهای بانکی و…

 

فروش

چاپ قرارداد

ویرایش مبالغ و تاریخ سررسید اقساط فروش ها  و همچنین امکان حذف فروش

ثبت فروش  با سود یا بدون سود

محاسبه دیرکرد اقساط  افراد

امکان تسویه یکجای فروشها به یک مشتری

و …

 

عملیات

تعریف کاربران با امکان مشخص کردن سطح دسترسی هر کاربر

عملیات مالی

عملیات چک

عملیات sms

حذف و اصلاح اسناد

پشتیبان گیری

بازسازی فایلها

و…

 

عملیات sms

ارسال پیامک دلخواه برای همه مشتریان

ارسال پیامک به بدهکاران

ارسال پیامک به بستانکاران

ارسال پیامک به صاحبان چکهای سررسید

ارسال پیامک اقساط عقب افتاده

ارسال پیامک تولد به مشتریان

ارسال کاتالوک محصولات جدید

 

عملیات مالی

دریافت

پرداخت

هزینه

درآمد

 

گزارشات عمومی

گزارش فروشهای صورت گرفته  به شخص در یک بازه تاریخ

گزارش سررسید اقساط یک فروش

گزارش مبالغ اقساط پرداخت شده یک فروش

گزارش درآمد / هزینه با تعرف بازه تاریخی

گزارش در امد حاصل از بهره فروش در یک بازه

گزارش در امد حاصل از جریمه دیر کرد اقساط در یک بازه تاریخ

گزارش دریافتها و پرداختها

گزارش فروشهای تسویه شده در یک بازه

گزارش  فروشها  به تفکیک ماه با تعیین شخص

گزارش سود وزیان

گزارش بدهکاران

و …

 

 

گزارشات حسابداری

گزارش دفتر روزنامه

گزارش معین صندوق

گزارش معین اشخاص

گزارش اسناد

گزارش بدهکاران

گزارش بستانکاران

گزارش گردش عملیات بانکی

گزارش میزان سود