نرم افزار جلال سافت

نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی

دانلود نرم افزار

نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی  جلال سافت 

اگر شما مدیر  ورزشی هستید این نرم افزاری ایده ال برای شماست

فیلم آموزشی و فایل راهنما در داخل نرم افزار موجود می باشد

بعد از دانلود فایل نرم افزار آن را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید

امکانات نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی  جلال سافت 

ثبت  مشخصات اعضاء مشتریان از قبیل: نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، نام پدر ، تاریخ تولد ، تاریخ افتتاح حساب ، شماره حساب و . . . .

ثبت کلیه دریافتها و پرداختها

جستجو بر اساس فیلدهای مختلف

امکان تسویه حساب یک عضو یا یک کلاس

امکان تعرف جریمه دیرکرد اقساط یک شاگرد

امکان مشاهده دوره های  تسویه شده

اعلام اتوماتیک اقساط مانده هر فرد  به همراه جرائم در اغاز اجرای نرم افزار با امکان ارسال پیامک

و…

 

تعریف حسابهای بانکی

گزارش عملکرد حسابهای بانکی و…

عملیات اقساط

چاپ قرارداد

ویرایش مبالغ و تاریخ سررسید اقساط

ثبت دوره با سود یا بدون سود

محاسبه دیرکرد اقساط  شاگردان

امکان تسویه یکجای اقساط

گزارش بدهکاران با امکان ارسال پیامک

و …

 

عملیات

تعریف کاربران با امکان مشخص کردن سطح دسترسی هر کاربر

عملیات چک

عملیات sms

حذف و اصلاح اسناد

محاسبه سود و زیان باشگاه

محاسبه درآمد جریمه های دیرکرد

پشتیبان گیری

بازسازی فایلها

آپدیت به نسخه جدید

و…

 

 

عملیات sms

ارسال پیامک دلخواه برای همه شاگردان

ارسال پیامک به بدهکاران

ارسال پیامک به بستانکاران

ارسال پیامک به صاحبان چکهای سررسید

ارسال پیامک اقساط عقب افتاده

ارسال پیامک تولد به شاگردان

 

عملیات مالی

دریافت

پرداخت

هزینه

درآمد

 

 

گزارشات عمومی

گزارش کلی دوره ها

گزارش عملکرد استادان

گزارش حساب استادان

گزارش سررسید اقساط

گزارش مبالغ اقساط پرداخت شده یک فروش

گزارش درآمد / هزینه با تعرف بازه تاریخی

گزارش در امد حاصل از جریمه دیر کرد اقساط در یک بازه تاریخ

گزارش عملیات صورت گرفته در یک بازه توسط کاربر

گزارش دریافتها و پرداختها

گزارش دوره های تسویه شده در یک بازه

گزارش شاگردان تسویه حساب کرده با یاشگاه

گزارش واریزی ها توسط یک نفر

گزارشات مدیریتی

گزارش موجودی صندوق

سود وزیان

 

و …

 

گزارشات حسابداری

گزارش معین صندوق

گزارش معین شاگردان

گزارش اسناد

گزارش بدهکاران

گزارش بستانکاران

گزارش گردش عملیات بانکی