از اینجا دانلود کنید

نرم افزار دفتر  بیمه

نرم افزار دفتر بیمه با امکان ارسال پیامک برای شماره های مسدود

اگر شما در نمایندگی بیمه به صورت اقساطی نیز کار می کنید در صورت عدم استفاده از یک نرم افزار مناسب شما نمی توانید تعداد و مبلغ اقساط عقب افتاده را به طور روزانه محاسبه کنید ولی با استفاده از نرم افزار دفتر  بیمه جلال سافت شما می توانید برای هر روز دیرکرد جریمه در نظر گرفته و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، مبلغ بدهکاری را به مشتری پیامک زده و اورا از بدهی خود مطلع سازید این نرم افزار همچنین صورتحساب صندوق و حسابهای بانکی شما را نیز به طور دقیق محاسبه می کند و قادر است سررسید چکهای صادره و چکهای دریافتنی را نیز به شما اطلاع داده و به طور اتوماتیک با یک پیامک به صاحبان چک تاریخ چک را یادآوری کند

اهم امکانات نرم افزار دفتر  بیمه  به شرح زیر است

با وارد کردن گزارش اکسل از فناوران بصورت اتوماتیک بیمه گذار و بیمه نامه های صادره او تعریف می گردند

تسویه بیمه نامه بصورت نقد،اعلامیه بدهکار و چکی

تعریف معرف(حقوقی/حقیقی)

صورتحساب کلی معرف با امکان ایجاد سند دریافت از معرف

گزارش وضعیت کلی صورتحساب بیمه گذاران زیرمجموعه معرف

تسویه کلی اقساط سررسید شده معرف با یک سند

تعریف بازاریاب با مشخص کردن کارمزد به تفکیک نوع بیمه نامه

گزارش کارمزد بازاریاب بصورت کلی و به تفکیک هر بیمه نامه

ایجاد سند پرداخت به بازاریاب و درج در صورتحساب بازاریاب

ارسال پیام کوتاه با قابلیت ارسال به لیست سیاه

ثبت کلیه مشخصات بیمه گذاران از قبیل: نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، نام پدر ، تاریخ تولد ، ادرس ، تلفن، شماره حساب و . . . .

ثبت کلیه دریافتها و پرداختها

جستجو بر اساس فیلدهای مختلف

امکان تسویه حساب با یک بیمه گذار و یا یک بیمه نامه خاص

امکان تعرف بهره و جریمه دیرکرد اقساط

امکان مشاهده بیمه نامه های تسویه شده

اعلام اتوماتیک اقساط مانده هر بیمه نامه به همراه جرائم در اغاز کار نرم افزار

و…

تعریف حسابهای بانکی

گزارش عملکرد حسابهای بانکی و…

در نرم افزار دفتر بیمه امکان تعریف هر نوع بیمه وجود دارد

چاپ قرارداد بیمه

چاپ تعهد نامه بیمه

ویرایش مبالغ و تاریخ سررسید اقساط فروش ها و همچنین امکان حذف بیمه نامه

ثبت فروش با سود یا بدون سود

محاسبه دیرکرد اقساط بیمه گذاران

امکان تسویه یکجای بیمه های یک بیمه گذار

و …

عملیات

تعریف کاربران با امکان مشخص کردن سطح دسترسی هر کاربر

عملیات مالی

عملیات چک

حذف و اصلاح اسناد

پشتیبان گیری

بازسازی فایلها

و…

عملیات sms

نرم افزار اقساط
نرم افزار اقساط

ارسال پیامک دلخواه برای همه بیمه گذاران

ارسال پیامک به بدهکاران

ارسال پیامک به بستانکاران

ارسال پیامک به صاحبان چکهای سررسید

ارسال پیامک اقساط عقب افتاده

ارسال پیامک تولد به بیمه گذاران

عملیات مالی

دریافت

پرداخت

هزینه

درآمد

انتقال از بانک به صندوق

انتقال از صندوق به بانک

انتقال از بانک به بانک

هزینه کارمزد بانکی

گزارشات عمومی

گزارش بیمه های یک شخص در یک بازه تاریخ

گزارش سررسید اقساط یک بیمه نامه

گزارش مبالغ اقساط پرداخت شده یک بیمه نامه

گزارش درآمد / هزینه با تعرف بازه تاریخی

گزارش در امد حاصل از بهره بیمه در یک بازه

گزارش در امد حاصل از جریمه دیر کرد اقساط در یک بازه تاریخ

گزارش دریافتها و پرداختها

گزارش بیمه های تسویه شده در یک بازه

گزارش بیمه گذاران تسویه حساب کرده با نمایندگی

گزارش بیمه ها به تفکیک ماه با تعیین شخص

گزارش واریزی ها توسط یک فرد در یک بازه

گزارش موجودی صندوق

سود وزیان

گزارش اقساط عقب افتاده بیمه

و …

گزارشات حسابداری

گزارش دفتر روزنامه

گزارش معین صندوق

گزارش معین بیمه گذاران

گزارش اسناد

گزارش بدهکاران

گزارش بستانکاران

گزارش گردش عملیات بانکی

ترازنامه

گزارش میزان سود

در صورت نیاز به کمک با 09144079375 تماس بگیرید

سایر نرم افزار های مرتبط