دانلود نرم افزار نوع 1

دانلود نرم افزار نوع 2

نرم افزار اقساط به صورت خلاصه

با نرم افزار اقساط صاحب یک نرم افزار حسابداری حرفه ای شوید

نرم افزار اقساط جلال سافت بک نرم افزار کامل حسابداری با امکانات زیاد که فروش شما را متحول می کند

اگر به صورت اقساطی نیر فروش دارید و تعداد فروشهای شما زیاد است ،شما نمی توانید تعداد و مبلغ اقساط عقب افتاده را به طور روزانه محاسبه کنید ولی با استفاده ازنرم افزار اقساط جلال سافت، شما می توانید برای هر روز دیرکرد جریمه در نظر گرفته و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ، مبلغ بدهکاری را به مشتری پیامک زده و اورا از بدهی خود مطلع سازید این نرم افزار همچنین صورتحساب صندوق و حسابهای بانکی شما را نیز به طور دقیق محاسبه می کند و قادر است سررسید چکهای صادره و چکهای دریافتنی را نیز به شما اطلاع داده و به طور اتوماتیک با یک پیامک به صاحبان چک تاریخ چک را یادآوری کند نرم افزار اقساط جلال سافت همه مشکلات شما را حل خواهد کرد

اهم امکانات نرم افزار اقساط

نرم افزار  اقساط  امکان اتصال به درگاه پرداخت بانکی را دارد

ثبت کلیه مشخصات مشتریان  از قبیل: نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، نام پدر ، تاریخ تولد ، تاریخ عضویت ، شماره حساب و . . . .

ثبت کلیه دریافتها و پرداختها

جستجو بر اساس فیلدهای مختلف

امکان تسویه حساب یک عضو یا یک فروش

امکان تعرف کارمزد ، بهره فروش  و جریمه دیرکرد اقساط

امکان مشاهده فروشهای تسویه شده

اعلام اتوماتیک اقساط مانده هر فروش  به همراه جرائم در اغاز برنامه

و…

 

تعریف حسابهای بانکی

گزارش عملکرد حسابهای بانکی و…

 

انواع قرارداد در نرم افزار اقساط

چاپ قرارداد

ویرایش مبالغ و تاریخ سررسید اقساط فروش ها  و همچنین امکان حذف فروش

ثبت فروش  با کارمزد یا بدون کارمزد با سود یا بدون سود

محاسبه دیرکرد اقساط  افراد

امکان تسویه یکجای فروشها به یک مشتری

و …

 

عملیات

تعریف کاربران با امکان مشخص کردن سطح دسترسی هر کاربر

عملیات مالی

عملیات چک

حذف و اصلاح اسناد

تقسیم درآمد صندوق بین اعضاء

پشتیبان گیری

بازسازی فایلها

و…

 

عملیات sms

ارسال پیامک دلخواه برای همه اعضاء

ارسال پیامک به بدهکاران

ارسال پیامک به بستانکاران

ارسال پیامک به صاحبان چکهای سررسید

ارسال پیامک اقساط عقب افتاده فروش

ارسال مبلغ سرمایه و مانده فروش به اعضاء

ارسال پیامک تولد به اعضاء

 

عملیات مالی

دریافت

پرداخت

هزینه

درآمد

 

گزارشات عمومی

نرم افزار اقساط تمام گزارشات مرتبط با سیستم فروش و خرید را دارد

گزارش فروشهای صورت گرفته  به شخص در یک بازه تاریخ

گزارش سررسید اقساط یک فروش

گزارش مبالغ اقساط پرداخت شده یک فروش

گزارش درآمد / هزینه با تعرف بازه تاریخی

گزارش در امد حاصل از بهره فروش در یک بازه

گزارش در امد حاصل از جریمه دیر کرد اقساط در یک بازه تاریخ

گزارش در امد حاصل از اقساط عضویت ماهانه در یک بازه تاریخ

گزارش دریافتها و پرداختها

گزارش فروشهای تسویه شده در یک بازه

گزارش افراد تسویه حساب کرده با صندوق

گزارش  فروشها  به تفکیک ماه با تعیین شخص

گزارش واریزی ها توسط یک فرد در یک بازه

گزارش موجودی صندوق

سود وزیان

گزارش اقساط عقب افتاده فروش

و …

نرم افزار اقساط
نرم افزار اقساط

گزارشات حسابداری

نرم افزار اقساط تمام گزارشات مرتبط با حسابداری را دارا می باشد

گزارش دفتر روزنامه

گزارش معین صندوق

گزارش معین اشخاص

گزارش اسناد

گزارش بدهکاران

گزارش بستانکاران

گزارش گردش عملیات بانکی

تراز ازمایشی

ترازنامه

گزارش میزان سود

در صورت اشکال در نصب یا دانلود به این شماره پیامک بزنید 09393449705

نرم افزار دفتر بیمه